Nasz zespół

Piotr Skorupski

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Poitiers.
Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie prawa handlowego, cywilnego, autorskiego, pracy oraz zamówień publicznych.
Doradza w zakresie prowadzenie sporów sądowych. Reprezentował Klientów łącznie w kilkuset postępowaniach przed sądami cywilnymi i karnymi.
Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

Adam Bajkowski

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.
Doradza w bieżącej działalności przedsiębiorcom z branży budowlanej, produkcyjnej i usługowej. Reprezentuje Klientów w postępowaniach karnych z uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego (white-collar crimes).
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

Współpracownicy

Ponadto w skład zespołu Kancelarii wchodzą prawnicy oraz aplikanci mający za sobą praktykę w warszawskich firmach prawniczych, absolwenci renomowanych polskich uczelni. Cechą zespołu Kancelarii jest ogromne zróżnicowanie specjalizacji i doświadczeń. Tak ustanowiona baza personalna i profesjonalna pozwala skutecznie realizować każdy rodzaj potrzeb naszych klientów.